Humpty Dumpty Song Lyrics in Tamil

ஹம்ப்டி டம்ப்டி
நீ ஆடு கபடி
இங்கி பிங்கிதான்
போடலாம் வா நீ

Raati

Raati Song Lyrics in Tamil

அடி எதுக்கு உன்னை
பாத்தேன்னு நினைக்க
வெக்கிறியே என் மனசுகுள்ள
நிக்காம நீ மழை அடிக்கிறியே