Jal Jal Osai

Jal Jal Jal Osai Song Lyrics in Tamil

ஜல் ஜல் ஜல் ஓசை
நெஞ்சு நெஞ்சு நெஞ்சுகுள்ள
ஜல் ஜல் ஜல் ஓசை நில் நில்
நீ பேச கொஞ்சம் கொஞ்சம்

Dang

Dang Dang Song Lyrics in Tamil

அய்யயோ வாடி
புள்ள ஆளில்ல வீட்டுக்குள்ள
அய்யயோ வாடி புள்ள ஆளில்ல
வீட்டுக்குள்ள