Kanave Kanave

Kanave Kanave Song Lyrics in Tamil

மௌனமான மரணம் ஒன்று
உயிரை கொண்டு போனதே
உயரமான கனவு இன்று
தரையில் வீழ்ந்து போனதே